Belgium
  • 50.50389º, 4.46994º
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.81733º, 4.38842º
   • Boondaalsesteenweg 413 Chaussée de Boondael
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 22.75 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.82652º, 4.36182º
   • Brussels
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 20.80 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.81650º, 4.37138º
   • Louizalaan 493 Avenue Louise
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.1

   詳細

    • 0.43 Mb/s
    • 🚫
    • …情報?
  • モバイルアプリでさらに多くの場所が発見できます。別の検索または場所を試す、もしくはダウンロード:

  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.82802º, 4.37125º
   • Elsensesteenweg 355 Chaussée d'Ixelles
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.2

   詳細

    • 7.30 Mb/s
    • 🔋🆗🍹🍎🆓
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.84078º, 4.37480º
   • Idaliestraat 35
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 40.22 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.82730º, 4.36440º
   • Avenue Louise 196A
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.1

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.82603º, 4.35476º
   • Chaussée de Charleroisesteenweg 203
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.0

   詳細

    • 7.47 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.82686º, 4.35506º
   • Chaussée de Charleroi 179
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.9

   詳細

    • 10.89 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.87143º, 4.70274º
   • Constantin Meunierstraat 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🚭🌎🔌🌲🗣🚻🕓🐶🍟🍎🌈🍱🛋🍖
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.84741º, 4.35893º
   • 5 Place Sainte Gudule
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.5

   詳細

    • 2.90 Mb/s
    • 💰⛔️📑🍎🔑🌳🌲🍹🚻🗣🔇🛍💡🎮
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.83233º, 5.10678º
   • Zoutleeuw
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🎵🔋🚫🆗🍎🐶🚿🍭🚭🍖🚻🌳🅿💡
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.83259º, 5.10552º
   • Vincent Betsstraat 16
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.20370º, 4.39216º
   • Montignystraat 51
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🚭🌳🕓🚻🆗🔌
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.04894º, 3.72700º
   • Walpoortstraat 26
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 62.75 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.19966º, 4.41951º
   • Sint-Lambertusstraat 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.80507º, 3.27504º
   • Belgium
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.2

   詳細

    • 6.68 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.83091º, 5.10835º
   • Zoutleeuw
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 2.4

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.22215º, 4.50198º
   • Turnhoutsebaan 5/150
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.3

   詳細

    • 14.61 Mb/s
    • 🔋🎵🌄🆓🍎🍹🅿🛍🆗
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.63729º, 3.06331º
   • 60 Pl. du Général de Gaulle

   評価履歴

   • 3.8

   詳細

    • 7.79 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.44430º, 5.47326º
   • Bogert 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.1

   詳細

    • 20.53 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.92371º, 4.47171º
   • Weena 505
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.4
   • 8.0
   • 8.0
   • 8.1

   詳細

    • 32.77 Mb/s
    • 💰🔋🍖🍎🆓🗣🚻🕓💁🏻🔌🆗🛍⚫️🌈
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.68973º, 5.30021º
   • Korenbrugstraat 9a
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.5

   詳細

    • 3.71 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.92370º, 4.47086º
   • Stationsplein 25
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 💰🆓🚉🚻
    • …足す?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.91796º, 6.96071º
   • Bonner Str. 56
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3
   • 8.7
   • 8.7
   • 8.7
   • 8.7
   • 8.7

   詳細

    • 26.85 Mb/s
    • 🔌🕓🚻
    • …足す?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.92955º, 6.93761º
   • Zülpicher Straße 30
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3
   • 8.0
   • 8.0
   • 8.1
   • 8.1
   • 8.2
   • 8.2
   • 8.2
   • 8.3

   詳細

    • 22.41 Mb/s
    • 🐶🛋🗣📑🌳🔌
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 52.00770º, 4.35674º
   • Van Leeuwenhoeksingel 41
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🎵🚇🔌🆓🆗🚫
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.85188º, 7.12725º
   • Linder Höhe
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.3
   • 8.6

   詳細

    • 48.90 Mb/s
    • 🎰🛋🚻🗣🚭🔇🅿🔌
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.77584º, 6.08550º
   • Büchel 18

   評価履歴

   • -.--

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.56398º, 4.59247º
   • Zwarthoofd 5

   評価履歴

   • -.--

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🍎💡
    • …足す?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.87897º, 7.12356º
   • Terminal 1, Departures C
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.2
   • 8.2
   • 8.2
   • 8.1
   • 8.1
   • 8.2
   • 8.2
   • 8.1
   • 8.2
   • 8.2

   詳細

    • 22.46 Mb/s
    • ⛔️🛫💁🏻🏢🍹🔌🍎🛂🔇🚻🛋
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 52.07888º, 4.27614º
   • Valkenbosplein 10
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 22.09 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 52.04157º, 5.07725º
   • Winelcentrum Muntplein
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 51.20682º, 6.77600º
   • Aachener Str. 16

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 49.57 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.98448º, 6.89784º
   • Butzweilerstr. 51
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 7.24 Mb/s
    • 🍖👥🍎🚻👶🏻🔇🚭🆗🅿
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 50.95253º, 6.91308º
   • Venloer Str. 400
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?

  Café Wifi

  モバイルアプリを手に入れる。

  友だちに教える