Switzerland
  • 46.81819º, 8.22751º
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.05226º, 8.30702º
   • Furrengasse 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.8
   • 7.0
   • 7.0

   詳細

    • 40.16 Mb/s
    • 🎵🕓🆗🚻🍖🌈🚭🍟🐶🛍🗣🍎🔌🌎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.38619º, 8.52234º
   • Viaduktstrasse 65
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.2

   詳細

    • 30.66 Mb/s
    • 💰🛋🌎🌳🆗🌲🕓💤🆓🐶🗣🔌🌈🛍
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 46.95474º, 7.43355º
   • Mittelstr. 15
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 1.0
   • 5.8
   • 5.8

   詳細

    • 28.52 Mb/s
    • …情報?
  • モバイルアプリでさらに多くの場所が発見できます。別の検索または場所を試す、もしくはダウンロード:

  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.37719º, 8.52308º
   • Stauffacherstr. 141
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🎵🚭🆗🐶🍹🚉🌲⚫️🚻🍎🛍
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.36865º, 8.53400º
   • Gartenstr. 10
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.5

   詳細

    • 17.06 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.29536º, 8.56276º
   • Gotthardstr. 40
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.4

   詳細

    • 2.35 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.36163º, 8.53678º
   • Mythenquai 9
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 2.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.24924º, 8.18407º
   • Bahnhofstrasse 14
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 2.9

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🚫🚭🕓🚻💡📑🍹🛍🎰
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 46.94818º, 7.44226º
   • Spitalgasse 28
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 3.9

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.41238º, 8.53977º
   • Birchstrasse 160

   評価履歴

   • 1.4
   • 1.4
   • 1.4

   詳細

    • 70.65 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 46.95688º, 7.45688º
   • Kasernenstrasse 29

   評価履歴

   • 1.0

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 💤🍹🆓💁🏻🆗🍖🌈🌲
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.57878º, 7.59582º
   • Badenstrasse 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 2.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 46.94088º, 7.43516º
   • Switzerland

   評価履歴

   • 1.8

   詳細

    • 76.57 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.26041º, 8.85407º
   • Bahnhofstrasse 8

   評価履歴

   • -.--

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 46.52082º, 6.63640º
   • Cheneau de Bourg 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 💰🆓🆗🚻🌳
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 47.41250º, 9.74261º
   • Marktstrasse 21

   評価履歴

   • 1.9

   詳細

    • 74.26 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 48.64970º, 7.80856º
   • 2 et 3 Impasse du Moulin
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.6

   詳細

    • 12.74 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 48.08591º, 11.27876º
   • Germany
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.3

   詳細

    • 30.86 Mb/s
    • 🍖🔇🚭🍟🌳🚻🗣🅿🍎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 48.15684º, 11.57430º
   • Elisabethmarkt Stand Nr. 20
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.4

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?

  Café Wifi

  モバイルアプリを手に入れる。

  友だちに教える