Denmark
  • 56.26392º, 9.50179º
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.48906º, 9.47771º
   • Munkegade 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🆗🍎🛋🚻🍹🔌🚭🏃🆓💡🗣
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60749º, 13.01818º
   • Bredgatan 4
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 10.0

   詳細

    • 62.75 Mb/s
    • ⛔️🎵🗣💤🔌🔇🌳🐶🚿🚭🚻🔑🛋🍭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60196º, 12.99960º
   • Gustav Adolfs torg 10b
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 9.4
   • 9.4

   詳細

    • 46.09 Mb/s
    • 🎵💰⛔️🛋🐶💡🎰🔌🕓🚭🚻⌛️🗣
  • モバイルアプリでさらに多くの場所が発見できます。別の検索または場所を試す、もしくはダウンロード:

  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60347º, 13.00620º
   • Södra Promenaden 55
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 9.2

   詳細

    • 41.82 Mb/s
    • ⛔️💰🚭🛋🔇💡🗣🚻🔌🎰🛅
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68450º, 12.50284º
   • Dirch Passers Allé 17
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60134º, 13.00095º
   • Malmö
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.8

   詳細

    • 37.54 Mb/s
    • 🎵🕓🆓🌳🍎💡🔌🛋🚭🚻🍖🆗
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68367º, 12.56970º
   • Linnesgade 17, Stade C1 og D1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 25.94 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68417º, 12.57069º
   • Linnésgade 25
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 73.94 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60809º, 12.99310º
   • Dag Hammarskölds Torg
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.9

   詳細

    • 22.35 Mb/s
    • 🎵🛋🚭🍟🔌🚉🍎🍱🆓🌳🕓🚻🆗💡
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.59684º, 13.01378º
   • Sankt Knuts Torg 16
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.6

   詳細

    • 16.21 Mb/s
    • 🆓🆗🚭🔇💡🛋🚻🔌🏃🍎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61098º, 12.99361º
   • Nordenskiöldsgatan 14
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.4

   詳細

    • 31.63 Mb/s
    • 🚻🆓🗣💁🏻🆗🔇🚭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61190º, 12.99514º
   • Nordensköldsgatan 24
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.8
   • 7.3

   詳細

    • 27.64 Mb/s
    • ⛔️🛋🚭💁🏻🗣🚻🔇🔌🕓💡
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 57.70306º, 11.96250º
   • Magasinsgatan 17A
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 13.26 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 57.69764º, 11.97792º
   • Geijersgatan 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 1.88 Mb/s
    • 🔌🆓🐶
    • …足す?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 57.70638º, 11.97153º
   • Drottninggatan 63-65
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 141.95 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.66904º, 12.55421º
   • Skydebanegade 4

   評価履歴

   • 4.5

   詳細

    • 19.05 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.66726º, 12.54752º
   • Enghave Plads 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 110.95 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60799º, 12.99114º
   • Neptunigatan 34
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.8
   • 6.3

   詳細

    • 30.90 Mb/s
    • 🎵🛋🚉🔌🕓🚻🆗
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60770º, 12.99447º
   • Dag Hammarskjölds torg 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 12.72 Mb/s
    • 🎵🚭🛋🆓🆗💁🏻🍹🚻🔌
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60769º, 12.99214º
   • Gibraltargatan 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 11.32 Mb/s
    • 🎵🆓🍖🍹💡🕓🚻🚭🍎🆗🛋
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60671º, 13.00015º
   • Stortorget 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 6.07 Mb/s
    • 🎵🚭🚻🕓🌳🆗🆓🍎💡🍱🛋
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60470º, 13.00080º
   • Skomakaregatan 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 4.95 Mb/s
    • 🎵🌳🕓💡🛋🚻🍎🆗🆓🍱🚭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60867º, 12.99957º
   • Skeppsbron 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 3.51 Mb/s
    • 🚱🔋🎵💡🚭🆓🍱🍎🍟🆗🚇🛋
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60342º, 13.00335º
   • Malmborgsgatan 6
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 6.47 Mb/s
    • 🎵🔌💡🍎🌳🆗🚻🕓🛋🆓🚭🍱
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60078º, 13.00038º
   • Regementsgatan 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 3.72 Mb/s
    • 🔋🎵🚭🕓🛋🆓🚻💡🆗🍎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61112º, 12.99458º
   • Anckargripsgatan 3
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.1
   • 6.1

   詳細

    • 9.86 Mb/s
    • 💡🔌🎰🗣💁🏻🛋🔇🔑🚻🕓🚭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60473º, 13.00499º
   • Baltzarsgatan 25
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 3.14 Mb/s
    • 🎵🕓🚻🌳🆓🆗🍹🛋💡🍎🍖🏃🚭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60571º, 13.00456º
   • Djäknegatan 9
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 3.12 Mb/s
    • 🎵🆓🔌👥🚭🛋🍎🚻🕓🆗💡
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.66278º, 12.60398º
   • Amager Centret 103

   評価履歴

   • 4.0

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.73322º, 12.56233º
   • Hellerupvej 51
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 3.1

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.59983º, 13.00541º
   • Kungsgatan 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.8

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.66287º, 12.60243º
   • Amagerbrogade 51
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 2.5

   詳細

    • 0.41 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61225º, 12.99497º
   • Sweden
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60098º, 13.00959º
   • Löjtnantsgatan 4
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.0

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🎵🚭🚫🆗🍎🌳🍟🆓🍖🛋💡🚻🕓
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.67293º, 12.56609º
   • Berntorffsgade 18 / Hovedbanegården

   評価履歴

   • -.--

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?

  Café Wifi

  モバイルアプリを手に入れる。

  友だちに教える