Denmark
  • 56.26392º, 9.50179º
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.48906º, 9.47771º
   • Munkegade 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • 🆗🍎🛋🚻🍹🔌🚭🏃🆓💡🗣
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68842º, 12.56188º
   • Ravnsborggade 10B
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.8

   詳細

    • 33.98 Mb/s
    • 🎵💡🆗🛋🆓🌳🍖🚻🚭🍹🕓
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68088º, 12.57319º
   • Krystalgade 15
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.7
   • 7.7

   詳細

    • 19.94 Mb/s
    • 🎵💡🆗🍱🛋🍎🚭🍟🔌🚻🆓
  • モバイルアプリでさらに多くの場所が発見できます。別の検索または場所を試す、もしくはダウンロード:

  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61190º, 12.99514º
   • Nordensköldsgatan 24
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.8
   • 7.3
   • 8.6
   • 8.6
   • 9.0
   • 9.0
   • 9.1
   • 9.2
   • 9.3
   • 9.3

   詳細

    • 34.48 Mb/s
    • ⛔️💰🎵🛋🚭🗣🚻🔌🕓💡🎰👥🅿
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60749º, 13.01818º
   • Bredgatan 4
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 10.0

   詳細

    • 62.75 Mb/s
    • ⛔️🎵🗣💤🔌🔇🌳🐶🚿🚭🚻🔑🛋🍭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60196º, 12.99960º
   • Gustav Adolfs torg 10b
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 9.4
   • 9.4
   • 9.4
   • 9.4
   • 9.1
   • 9.1
   • 9.1

   詳細

    • 32.93 Mb/s
    • 🎵⛔️💰🛋🐶💡🎰🔌🚭🚻⌛️🗣🕓📑
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.62854º, 12.65019º
   • Terminal 3
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.7

   詳細

    • 22.47 Mb/s
    • ⛔️🛂🎰🍎🔌🚻💁🏻🍖🍹🛋🏢🔇🚭💡
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60347º, 13.00620º
   • Södra Promenaden 55
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 9.2

   詳細

    • 41.82 Mb/s
    • ⛔️💰🚭🛋🔇💡🗣🚻🔌🎰🛅
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.56446º, 12.97204º
   • Sweden
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.3

   詳細

    • 28.53 Mb/s
    • 🎵🛋🅿🚭🆗🔌🍳🍟☕🆓🍱💡🛍🍎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.67304º, 12.58992º
   • Strandgade 14
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 11.36 Mb/s
    • 🔋🎵🆓🛋🚭🆗💡🍎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68450º, 12.50284º
   • Dirch Passers Allé 17
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.59684º, 13.01378º
   • Sankt Knuts Torg 16
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.6
   • 7.6

   詳細

    • 16.22 Mb/s
    • 🆓🏃🆗🍎🛋🚭🔇💡🚻🔌
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.67247º, 12.59138º
   • Torvegade 45
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.7

   詳細

    • 11.40 Mb/s
    • 🔋🎵🛋💡🚭🆗🚻🍎
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68228º, 12.57202º
   • Copenhagen
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 5.7

   詳細

    • 19.24 Mb/s
    • 🎵🛍🆗🍎🔌🆓
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.62886º, 12.64983º
   • Terminal 3, 1st floor
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • -.-- Mb/s
    • ⛔️🍹🚭🏢🚻🍎🎰🛋🔇🔌🛂💡💁🏻
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68367º, 12.56970º
   • Linnesgade 17, Stade C1 og D1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 25.94 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68417º, 12.57069º
   • Linnésgade 25
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 73.94 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60809º, 12.99310º
   • Dag Hammarskölds Torg
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.9

   詳細

    • 22.35 Mb/s
    • 🎵🛋🚭🍟🔌🚉🍎🍱🆓🌳🕓🚻🆗💡
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.59108º, 13.00877º
   • Claesgatan 2A
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.0

   詳細

    • 15.34 Mb/s
    • 🚱🌲🆗🔌🌳🔇🛋🚫
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61098º, 12.99361º
   • Nordenskiöldsgatan 14
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.4

   詳細

    • 31.63 Mb/s
    • 🚻🆓🗣💁🏻🆗🔇🚭
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60134º, 13.00095º
   • Malmö
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 8.8
   • 5.6
   • 5.3
   • 6.4
   • 6.4

   詳細

    • 52.09 Mb/s
    • 🎵🕓🆓🌳🍎💡🔌🛋🚭🚻🍖🆗
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60770º, 12.99447º
   • Dag Hammarskjölds torg 2
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3
   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 12.88 Mb/s
    • 🎵🚭🛋🆓🆗💁🏻🍹🚻🔌💡🗣🎳🅿
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60571º, 13.00456º
   • Djäknegatan 9
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3
   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 3.69 Mb/s
    • 🎵🆓🔌👥🚭🛋🍎🚻🕓🆗💡🍟🍖
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.61112º, 12.99458º
   • Anckargripsgatan 3
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.1
   • 6.1
   • 6.1

   詳細

    • 9.82 Mb/s
    • 💰⛔️🔌🗣🔇🚻🚭🛅👥💡🎰💁🏻
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.59507º, 13.01704º
   • Falsterbogatan 1
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 10.07 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 57.70306º, 11.96250º
   • Magasinsgatan 17A
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 13.26 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 57.69764º, 11.97792º
   • Geijersgatan 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3

   詳細

    • 1.88 Mb/s
    • 🔌🆓🐶
    • …足す?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 57.70638º, 11.97153º
   • Drottninggatan 63-65
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 141.95 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.68994º, 12.55860º
   • Elmegade 15
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 4.0

   詳細

    • 14.47 Mb/s
    • 🎵🚻🆗🍖🆓🌳🍹💡🚭🛋
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.66904º, 12.55421º
   • Skydebanegade 4

   評価履歴

   • 4.5
   • 3.8

   詳細

    • 7.17 Mb/s
    • …情報?
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60671º, 13.00015º
   • Stortorget 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 5.97 Mb/s
    • 🎵🚭🚻🕓🌳🆗🆓🍎💡🍱🛋
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.70288º, 13.19399º
   • Skomakaregatan 3
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.7

   詳細

    • 20.09 Mb/s
    • ⛔️🔌💡📑🚭🔇👥🛋🗣
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60799º, 12.99114º
   • Neptunigatan 34
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 7.8
   • 6.3

   詳細

    • 30.90 Mb/s
    • 🎵🛋🚉🔌🕓🚻🆗
  • 基本情報

    •   ?? m
    • 55.60769º, 12.99214º
   • Gibraltargatan 7
   • 飲み物の評価

   • 雰囲気の評価

   評価履歴

   • 6.3
   • 6.3

   詳細

    • 11.32 Mb/s
    • 🎵🆓🍖🍹💡🕓🚻🚭🍎🆗🛋

  Café Wifi

  モバイルアプリを手に入れる。

  友だちに教える